Informacje dla akcjonariuszy

WEZWANIE AKCJONARIUSZY ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

26.01.2021

Zarząd Spółki pod firmą ING Investment Holding (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Katowicach (40-121), przy ul. Chorzowskiej 50, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pobierz PDF
WEZWANIE AKCJONARIUSZY ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

05.01.2021

Zarząd Spółki pod firmą ING Investment Holding (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Katowicach (40-121), przy ul. Chorzowskiej 50, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pobierz PDF
WEZWANIE AKCJONARIUSZY ING INVESTMENT HOLDING (POLSKA) S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

04.12.2020

Zarząd Spółki pod firmą ING Investment Holding (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Katowicach (40-121), przy ul. Chorzowskiej 50, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pobierz PDF
WEZWANIE AKCJONARIUSZY ING Investment Holding (Polska) S.A.

28.10.2020

Zarząd Spółki pod firmą ING Investment Holding Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Katowicach (40-121), przy ul. Chorzowskiej 50, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pobierz PDF
WEZWANIE AKCJONARIUSZY ING Investment Holding (Polska) S.A.

30.09.2020

Zarząd Spółki pod firmą ING Investment Holding Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach(dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Katowicach (40-121), przy ul. Chorzowskiej 50, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pobierz PDF